Mi a DLC projekt?

Az út az erdőn kétfelé ment –
A kevésbé járt tetszett nekem,
És ez mindent megváltoztatott.

Robert Frost, A járatlan út (1915)

HÁTTÉR

Kutatások és munkaügyi előrejelzések szerint az átlag európai élete során 3x-4x változtatja meg munkakörét. Legtöbben ezt nem lehetőségként, hanem fenyegető kényszerűségként élik meg. Ezért a DLC projekt nemzetközi konzorciuma azt a célt tűzte ki, hogy a 40 év feletti korosztály számára olyan útmutatót dolgoz ki, melyben az élet és a karrierpálya megváltozásához szükséges kompetenciákkal vértezi fel az embereket, melyek segítségével a látszólagos fenyegetést lehetőségként tudják megélni.

A projekt a 2012es Aktív Idősödés Európai Évének tükrében igyekszik megvizsgálni és megmutatni az új globalizált világban milyen optimális megoldások lehetségesek az idősödő társadalom kihívásaira. Két fő prioritásként a projekt a munkavállalást és aktív szerepvállalást jelöli meg az önkéntesség és a társadalmi elkötelezettség segítségével.

A FEJLESZTÉS FELTÉTELEI

Felnőttoktatási szakemberekként meggyőződésünk, hogy az egész életen át tartó tanulás fő céljai:

 • a munkavállalás elősegítése
 • a tudásátadás
 • a személyes autonómia
 • az aktív állampolgárság

A felnőttek tanulási lehetőségeinek a:

 • célhoz illeszkedőnek
 • vonzónak és a tanulók számára elérhetőnek
 • egyéni indittatástól, munkaszempontoktól és örömtől vezéreltnek
 • a felfedezést és reflexiót elősegítőnek

Így az idősödő állampolgárok mind a társadalom szintjén, mind az egyén szintjén a legjobban tudnak teljesíteni nagyobb fokú önállóságuk és jóllétük birtokában.

CÉLCSOPORT

A projekt 40 év felettieknek szól, akiknek karrierjük zsákutcába került. Felmérések szerint a fejlett országokban a 60 éven felettiek kétharmada fog ebbe a csoportba tartozni 2025 re (OECD, 2010). Ez  a korosztály még képes jelentősen hozzájárulni a gazdasághoz, meglehetősen nagy vásárlói réteget képez, szolgáltotásokat vesz igénybe , a változások előidézője lehet és tanulási folyamatokba kapcsolódhat be, 40 éves korától még közel 3 évtizedig. Ezért a projekt nyújtotta segítségnek szignifikáns hatása várható.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

A pozitív életváltozás azt jelenti, hogy bátorítjuk az innovációt, képzeletet, kreatívitást figyelembe véve a modern kor fenntartható jólléttel, egészséggel és életminőséggel kapcsolatos gondolkodásmódját. Ezen kihívások megválaszolásának fontosságát feismerve megtervezzük, kifejlesztjük és a nyilvánosság elé tárjuk a releváns és másokra is vonatkozó életváltozással kapcsolatos felnőttoktatási útmutatónkat, melyben a vállalkozói szemlélet, a tanulás és az időskori aktív állampolgárság eszméjének egysége képezi az alapot.

A projekt fő terméke  az “Erre vezet utad” című akciótanulási kézikönyv.  A célcsoport tagjai a csapatépítés és tapasztalatcsere találkozói alkalmával tanulnak, reflektálnak és aktívan közreműködnek- olyan kreatív hozzáállással, mely a felnőttek valós igényeire fókuszál.

Szeretnénk:

 • hogy a jövővel kapcsolatos borúlátást felváltsa a reflexión keresztül megvalósuló friss gondolkodás;
 • hogy új gyakorlatok szülessenek a 40 év felettiek karrierváltozási lehetőségeinek megfogalmazásával;
 • elérhető és releváns közösségi helyszineknek segíteni
 • megtalálni az egyéni és személyre szabott megoldást a változás előidézőjeként és nem elszenvedőjeként;
 • formális nem-formális tanulást létrehozni;
 • elősegíteni az iránykeresést, nem csupán a szolgáltatások igénybevételét

A projekt lényegi eleme a ‘Távlati átalakulás és kritikai reflexió’ , mely a személyes, egyéni és egyénre szabott elemekre fókuszál 5  fázison keresztül. Ezek:

 • A szokás gyakorlata – kényszerű változás dilemmáinak megcélzása
 • Kiváltó esemény – találkozás új ötletekkel
 • Az átalakulás lehetőségei – feltevések feltárása és megvitatása
 • Önálló tanulás – iránymutatás az életben való előrehaladáshoz
 • Kritikai reflektálás – az új értékek értelmezése

Az élet-és karrierváltozással kapcsolatos projekten keresztül:

 • a megcélzott tanulók megfontolják a lehetőségeket és újabbakat is létrehoznak
 • a közösségi tanulást segítők kritikusan reflektálnak a folyamat lefolytatásának módjára
 • mások is képesek a módszertan használatára

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *